Deskové hry jako prevence demence

Stále oblíbenější deskové hry nejsou jen způsob zábavy. Podle vědeckých studií mohou takové hry přinést velké výhody – zlepšit intelekt, snížit riziko demence, podpořit vzdělávání a také posílit sociální vazby.

Výzkumníci z University of Edinburgh sledovali skupinu více než 1000 skotských obyvatel narozených v roce 1936 po dobu 68 let. Od 11 do 79 let prováděli vědci testy kognitivních schopností dobrovolníků v několika určených intervalech. Výsledkem byly mj. k informacím o zapojení účastníků do různých typů analogových (nedigitálních) her. Po přizpůsobení se různým faktorům, jako je sociální zázemí, vzdělání, intelektuální schopnosti na začátku studie a zdravotní stav, zjistili jasnou souvislost mezi duševními schopnostmi a hraním.

Ve stáří by si příznivci takové zábavy mohli statisticky užívat efektivnější kognitivní funkce. Mezi výhody patřilo zpomalení poklesu těchto funkcí mezi 70. a 79. rokem.

„Po zohlednění výsledků studie ve věku 11 let a dalších potenciálních matoucích faktorů naše výsledky naznačují, že hraní her častěji zpomalilo celoživotní kognitivní úpadek. To podporuje princip známý jako „použij to, nebo to ztrať“. Mentální cvičení ve formě her může pomoci nejen bojovat s poklesem kognitivního výkonu, ale dokonce jej i zvýšit“ – uvádějí autoři publikace, která vyšla v časopise „The Journals of Gerontology“  .

Proti demenci

Vědci z University of Bordeaux sledovali více než 3 675 dobrovolníků bez demence (v době zahájení studie) po dobu 20 let, aby zjistili, zda pravidelné hraní deskových her může chránit před tímto typem poruchy. Jak se ukázalo, lze si všimnout korelace. Deskové hry doprovázelo 15 procent. snížení rizika rozvoje demence, a to i po zohlednění vzdělání, věku, pohlaví a dalších faktorů, které by mohly výsledek ovlivnit. Věc je však trochu složitější. Zaznamenaný vztah ztratil svůj význam po zohlednění deprese a kognitivních schopností dobrovolníků na začátku studie. Další analýza ukázala, že nadšenci deskových her zaznamenali pomalejší kognitivní úpadek a byli méně náchylní k depresím.

co to všechno znamená? Vědci vidí tři možnosti. Tou první je, že lidé se sklony k demenci a depresím méně často sáhnou po tomto druhu zábavy. Dalším vysvětlením však je, že hry podporují zdravé stárnutí a oddalují intelektuální úpadek, depresi a demenci.

„Možný příznivý účinek hraní deskových her na riziko demence může být zprostředkován snížením kognitivního úpadku a deprese u starších hráčů,“ píší vědci v článku publikovaném v „BMJ“  . 

Třetí možnost je podobná druhé – nebo možná hry zvyšují tzv. kognitivní rezerva, která umožňuje delší efektivní fungování, i když už v mozku probíhají degenerativní procesy?

Více zisků

Aby si vědci vytvořili určitý názor na věc, často provádějí širší analýzy výzkumů prováděných různými týmy v delším časovém období. Z hlediska fungování deskových her se takového úkolu zhostil tým z japonské univerzity Musashino. Na základě 27 vybraných studií vědci vyvodili několik závěrů, které mohou potěšit lidi, kteří mají takové hry rádi. Své výsledky výzkumu sdíleli v časopise „BioPsychoSocial Medicine“ .

Tento systematický přehled výzkumu ukázal, že deskové hry a programy využívající deskové hry mají pozitivní vliv na různé výsledky, včetně učení, poznávání, fyzické aktivity, úzkosti, symptomů ADHD a závažnosti Alzheimerovy choroby. „Deskové hry navíc přispěly ke zlepšení těchto parametrů a zároveň zvýšily mezilidskou interakci a motivaci účastníků a podpořily proces učení,“ pokračují.

Podpora učení

Jedna ze studií obsažená ve zmíněné recenzi ukázala, že tyto typy her mohou být skvělým nástrojem pro vzdělávání dětí. Skupina odborníků z Univerzity kampaně „Luigi Vanvitelli“ vyvinula vlastní hru s názvem „Kalèdo“, která učí principy zdravého stravování a přitom se baví. Projektu trvajícího 24 týdnů se zúčastnilo přes 150 studentů ve věku 11–14 za 15 dní Podle vědců si děti díky hře výrazně zvýšily své znalosti o výživě a dokonce tyto znalosti zavedly do běžného života zvýšením porce zeleniny v jídelníčku.

„Kalèdo může být účinným nástrojem pro výuku dětí zásadám zdravé výživy, i když je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se prověřily dlouhodobé účinky takového zásahu,“ píší autoři experimentu, jehož výsledky byly publikovány v „European Journal of Pediatrics“ .

Zamilujte se do deskové hry

Deskové hry mohou být také dobrým způsobem, jak zlepšit vztahy s jinými lidmi, například s partnerem. Všimli si toho vědci z Baylor University, kteří testovali hladinu oxytocinu u 20 párů žijících spolu během dvou různých aktivit. Popis a výsledky této studie se objevily v Journal of Marriage and Family .

Dobrovolníci se účastnili hodin výtvarné výchovy nebo jen hráli deskové hry. Hladina hormonu lásky oxytocinu se nejvíce zvýšila při uměleckých činnostech, ale zvyšovaly ji i hry. Při pozorování párů však vědci zaznamenali některé specifické prvky hraní nebo jiných aktivit, které by mohly ovlivnit výsledky. Uvádějí, že „oxytocin se uvolňuje během společných rekreačních aktivit prováděných páry. Některé typy činností mohou přispívat k většímu uvolňování oxytocinu než jiné. Klíčové faktory mohou zahrnovat dotek, novost a pohlaví.“ Výběr deskových her je přitom tak velký, že si pravděpodobně každý zájemce najde nejednu položku pro sebe. Určitě to stojí za vyzkoušení.